Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Lutongis, s.r.o (dále jen i „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

Uživatel sdělením svých údajů při používání internetové obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, příhlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 SPRÁVCE

Provozovatelem nákupní galerie www.nakupujilevne.cz a jeho dalších jazykových mutací je společnost Lutongis, s.r.o. sídlem Za hospodou 158, Tehovec, PSČ 25162, Česká Republika.

 GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Lutongis s.r.ojsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

Lutongis s.r.o prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českéhoprávního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Pověřenec a citlivé osobní údaje

Lutongis s.r.o nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracováváme ani neuchováváme žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

Jak osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Vytvořením zákaznického účtu pro možnost rychlejšího nákupu – z důvodu oprávněného zájmu (přihlášení je možné ruční, facebookem, googlem nebo požádání prostřednictvím ticketu, e-mailu či telefonu) – do smazání účtu
 2. Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – z důvodu oprávněného zájmu, tedy zařazení do odběru soutěžního newsletteru, na dobu neurčitou pro případné kontroly ÚOOÚ
 3. Odesláním objednávky – z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje – data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
 4. Zaplacení objednávky – z důvodu oprávněného zájmu – data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
 5. Odesláním dotazu na náš e-mail prostřednictvím zákaznického servisu a jeho odpověďí  – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 6. Odesláním recenze k produktu – z důvodu oprávněného zájmu – získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto recenze do doby smazání recenze na požádání
 7. Odesláním příspěvku do diskuze k produktu – z důvodu oprávněného zájmu – získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání příspěvku na požádání
 8. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb – z důvodu oprávněného zájmu – získání zpětné vazby na naše stránky a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání hodnocení na požádání
 9. Odeslání reklamace zboží – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 10. Hodnocení odpovědi na Váš dotaz – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 11. Zavoláním na naši infolinku –  z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 12. Návštěvou a používáním webu – analytika, měřící pixely – na dobu nezbytně nutnou (30 dní) a více pro účely analýzy návštěvnosti, funkčnosti stránek, měření účinnosti reklamních kampaní, tedy z důvodu oprávněného zájmu

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Vytvořením zákaznického účtu – Jméno, Příjmení, Email, Datum narození (při přihlášení facebookem, jinak nepovinné), Oslovení (pohlaví), Google ID (při přihlášení Google účtem), Facebook ID (při přihlášení Facebookem)
 2. Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
 3. Odesláním objednávky – fakturační údaje a adresa, dodací adresa, Jméno, Příjmení, Email, Telefonní číslo
 4. Zaplacením objednávky – číslo bankovního účtu, adresu paypal účtu, poslední čtyřčíslí platební karty, pokud je obsaženo v bankovním výpisu, podrobná čísla platebních karet neukládáme ani nezpracováváme
 5. Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím zákaznického servisu (email a odpověď na něj) – Jméno, Příjmení, Email nebo ID přihlášeného zákazníka, dotaz, volitelná příloha k dotazu
 6. Odesláním recenze k produktu – Přezdívka, ID zákazníka, hodnocení příspěvku, volitelná obrázková příloha recenze
 7. Odesláním příspěvku do diskuze k produktu – Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
 8. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb – Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
 9. Odeslání reklamace zboží – číslo účtu uvedené u reklamace, osobní údaje uvedené u reklamace, adresa pro vrácení peněz složenkou
 10. Hodnocení odpovědi na Váš email – číslo dotazu, spokojenost, IP adresa, slovní hodnocení
 11. Zavoláním na naši infolinku – datum a čas volání, přepis nejdůležitějších informací z hovoru, číslo objednávky
 12. Návštěvou a používáním webu – cookies, viz níže

K čemu osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme výše uvedené údaje k těmto účelům:

 1. Pro základní funkce košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking prodejních kanálů, konverzní cookie pro analýzu prodejních kanálů, analytické funkce (především cookie)
 2. Pro vyřízení objednávky, daňové účely, možnost budoucí reklamace zboží a následnou možnost doložení státní zprávě a kontrolním orgánům (adresy, telefon, e-mail, fakturační údaje)
 3. Individuální nabídky – přání k narozeninám, svátku (cookie, datum narození)
 4. Marketingové účely – soutěžní newsletter (e-mailová adresa)
 5. Části stránek a zpětná vazba pro ostatní návštěvníky (údaje vložené do recenzí, produktových diskuzí)
 6. Budoucí komunikaci a historii objednávek (tikety)

Vaše práva a preference

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup – můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme, u registrovaných zákazníků bude dostupná tato funkce v administraci Vašeho účtu v sekci GDPR
 2. Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
 3. Právo na vymazání – můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
 4. Právo na omezení – právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávát veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
 5. Právo podání námitky – možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 6. Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
 7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatele portálu nakupujilevne.cz. Mezi ně patří například údaje v zákaznickém účtu.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém v emailu nebo z ČOI či jiným kontrolním orgánem, nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
 • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

 Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu.

Uchovávání vašich osobních údajů v bezpečí

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání portálu se odhlásit.

Změny ochrany osobních údajů

V těchto podmínkách můžeme příležitostně provádět změny.

Pokud učiníme podstatné změny ochrany osobníchúdajů, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit.

Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

Přepravní společnosti

 • Česká Pošta, s.p. (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)
 • Slovenská Pošta

Dodavatelé zboží

 • Dodavatelé z Číny, Honkgongu a Singapuru (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)

Partneři pro Marketing a reklamu

Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

 • Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)
 • Google Ireland Ltd (cookies, analytika)
 • Seznam.cz, a.s. (cookies)

Partneři pro vývoj, údržbu, hosting

 • WEDOS Internet, a.s. (v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému)
 • WEDESIN (v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému)

Zásady používání souborů cookie

Uživatel dává provozovateli používáním internetového obchodu souhlas se zpracováváním tzv. „cookies“, čímž usnadňuje poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Co je to soubor cookie?

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naletnete např. zde(https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám.

Jaké soubory cookie používáme

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  trackingové, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.